Summerhunnig mat Propolis vun eise Beien. Extra gudd fir an den Téi.