D‘ Käerzen aus puerem Beiewues richen net nemme gudd mais se produzeieren och e scheint waremt Liicht. Eis Käerzen sinn all selwer gemaach mat Wues vun eisen eegene Beien.