Wichtig ze soen ass hei dat mir eise Propolis selwer bäi eise Beie sammelen. Dat garantéiert eng gudd Qualitéit.

Dir kritt en als Tinktur mei héich konzentréiert oder am Spray fir direkt applikatioun.